Syndroom van Rett

Dit is de enige aan autisme verwante stoornis die meer voorkomt bij meisjes. Deze stoornis openbaart zich al voor het tweede levensjaar, door een stilstand van de ontwikkeling. Vooral de sociale ontwikkeling en de spelontwikkeling staat dan stil. Hierna kan zelfs achteruitgang volgen, dat een kind dingen die het eerst wel kon niet meer kan, bijvoorbeeld slechter gaat spreken, het contact leggen met anderen gaat moeilijker, en ook stereotiepe handelingen die vaak herhaald worden zie je vaak bij deze meiden terugkomen. Ook de huilbuien, lachbuien en woedeaanvallen die vaak gezien worden binnen het autisme spectrum zie je hier terugkomen. Tussen het tweede en vierde jaar treedt vaak verbetering op, soms na het tiende jaar weer een motorische verslechtering, echter ook veel meiden blijven hangen na die eerste verbetering. Meiden met dit syndroom zijn ernstig gehandicapt, leiden vaak aan afasie of dysfasie, hierdoor zitten ze (bijna) niet in het regulier onderwijs.