PDD-NOS

Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified, zoals PDD-NOS voluit genoemd wordt. Not Otherwhise Specified, of wel in het Nederlands, Niet anders omschreven. Dat maakt de stoornis lastig samen te vatten, het kan heel veel zijn, eigenlijk elke pervasieve ontwikkelingsstoornis zijn. Officieel heet deze stoornis in het Nederlands dan ook POS-NAO (Pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven), meestal wordt de Engelse term voor deze stoornis gebruikt. Het is wel goed om te weten dat dit een en dezelfde stoornis is. PDD-NOS wordt ingedeeld bij de autismespectrumstoornissen, echter de autistische kenmerken zijn hier niet altijd even sterk aanwezig. De kenmerken van iemand met PDD-NOS kan soms meer lijken op bijvoorbeeld ADHD. Dit komt vooral doordat PDD-NOS een restgroep is, dus een vrij grote diversiteit kan bevatten. 

Een eerste kenmerk van PDD-NOS is de moeite met de sociale interactie, en ook hier zien we meestal een moeite met de emoties juist aflezen van het gezicht. De gebaren, houding en uitdrukkingen worden vaak anders en langzamer verwerkt. Deze kinderen komen vaak over als wijsneus, zijn heel erg eerlijk, Ze lijken emotioneel jonger dan hun leeftijdsgenoten. Ook zie je vaak erg verschillend gedrag tussen thuis en op school, kinderen zijn bijvoorbeeld thuis rustig, en op school juist druk, of omgekeerd. Hier zie je net als bij kinderen met Asperger dat kinderen veel last hebben van de prikkels in hun omgeving. Ook hier kunnen dat licht, geluid, aanrakingen zijn. Ook kunnen de reacties op prikkels voor mensen in de omgeving vreemd overkomen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een kind nauwelijks reageert op een bloedende wond, maar wel helemaal frustreert van het geluid van een stofzuiger.

Ook hier zien we het taalgebruik dat vaak letterlijk genomen wordt, en PDD-NOS kenmerkt zich vaak ook door moeite met het scheiden van hoofd en bijzaken.

Deze stoornis lijkt dus in veel opzichten op Asperger.