Stoornissen

Stoornissen die vaak voorkomen bij mensen die te maken hebben (gehad) met pesten.

Wij van pestforum zijn geen artsen, geen orthopedagogen, geen psychiaters, toch door jarenlange ervaring met mensen die met pesten te maken hebben, zijn we er achter gekomen dat een aantal stoornissen vaak voorkomen in combinatie met pesten. Hetzij tijdens het pesten, vaak ook jaren nadat het pesten gestopt is. Door deze grote gevolgen, stoornissen die vaak jarenlange intensieve therapie vragen, soms zelfs opnames in GGZ klinieken, verdienen deze stoornissen aandacht op onze website.
Houd er rekening mee dat er meer stoornissen mogelijk zijn, elk mens is uniek, en zal anders reageren. Mocht u een stoornis erbij willen zien op onze website kunt u via het forum ons op de hoogte brengen, en gaan wij de stoornis onderzoeken, en overwegen deze erbij te plaatsen. Als u zichzelf, of uw kind herkent in een stoornis is het noodzakelijk om een psycholoog, arts, of orthopedagoge te raadplegen, deze zijn bevoegd om dit te onderzoeken en diagnostiseren.
De stoornissen die opvallend vaak met pesten te maken krijgen

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Angststoornissen (vooral sociale fobie)
Autisme spectrum stoornissen (ASS)
Depressieve stoornissen
Eetstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen

Inhoud: Wat is autisme?
Het bekendste symptoom van autisme is het achterblijven van de ontwikkeling op communicatief gebied. Autisme is echter breder: de problemen treden op bij allerlei complexere taken. De meeste kinderen met autisme hebben problemen met...
Inhoud: Het syndroom van Asperger is een variant van autisme waarbij, in tegenstelling tot een aantal andere varianten van autisme, de persoon een normale of zelfs hoge intelligentie heeft. Tot Hans Asperger en Leo Kanner rond de jaren '40 van de 20e eeuw...
Inhoud: Klassiek autisme, wordt ook wel autistische stoornis genoemd, of syndroom van Kanner. Leo Kanner was de eerste die onderzoek deed naar kinderen met autistische verschijnselen. Deze kinderen hebben vaak een lage intelligentie. Ook zie je hier heel...
Inhoud: Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified, zoals PDD-NOS voluit genoemd wordt. Not Otherwhise Specified, of wel in het Nederlands, Niet anders omschreven. Dat maakt de stoornis lastig samen te vatten, het kan heel veel zijn,...
Inhoud: Dit is de enige aan autisme verwante stoornis die meer voorkomt bij meisjes. Deze stoornis openbaart zich al voor het tweede levensjaar, door een stilstand van de ontwikkeling. Vooral de sociale ontwikkeling en de spelontwikkeling staat dan stil....
Inhoud: Deze stoornis lijkt veel op het syndroom van Rett. Een verschil is dat deze stoornis zich pas na het tweedelevensjaar openbaart. Ook hier is dan een verlies van dingen die de kinderen eerst wel al konden. Dit verlies kan op verschillende terreinen...